Koster - Herenstraat 63a Rijswijk (ZH)

Privacy beleid/Cookies

Koster Klokken Koster Klokken, gevestigd aan Herenstraat 63a
2282 BR Rijswijk (ZH), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Herenstraat 63a
2282 BR Rijswijk (ZH)
070 399 06 65

Marja Bartels is de Functionaris Gegevensbescherming van Koster Klokken zij is te bereiken via info@kosterklokken.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Koster Klokken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • bankrekening nummer
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Koster Klokken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Doelen + Grondslagen

 1. het afhandelen van uw betaling.  De daarbij horende grondslag is overeenkomst; door een betaling aan Koster Klokken gaat u een overeenkomst aan met Koster Klokken waarbij u Koster Klokken tevens toestemming geeft uw persoonsgegevens te mogen gebruiken zodat Koster Klokken zijn contractuele verplichting van de overeenkomst, het verwerken en versturen van het, door u, aangekochte artikel(en), uit kan voeren.
 2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. De daarbij horende grondslag is toestemming; door het afgeven van uw persoonsgegevens geeft u Koster Klokken toestemming contact met u op te kunnen nemen, indien dit nodig is, per telefoon of per e-mail, zodat Koster Klokken zijn contractuele verplichting na kan komen.
 3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. De daarbij horende grondslag is toestemming; door het afgeven van uw persoonsgegevens geeft u Koster Klokken toestemming u te kunnen informeren, per nieuwsbrief, e-mail of telefonisch, indien er wijzigingen hebben opgetreden in onze diensten en/of producten.
 4. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. De daarbij horende grondslag is toestemming; u kunt er bij Koster Klokken zelf voor kiezen een account aan te maken, hiermee stemt u in met het achterlaten van uw persoonsgegevens bij Koster Klokken.
 5. Om goederen en diensten bij u af te leveren. De daarbij horende grondslag is overeenkomst; door het plaatsen van een bestelling gaat u een overeenkomst aan met Koster Klokken, waarbij u Koster Klokken toestemming geeft uw persoonsgegevens te mogen gebruiken voor het verwerken en versturen van het, door u, aangekochte goed(eren) c.q. artikel(en).

Geautomatiseerde besluitvorming

Koster Klokken maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Koster Klokken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Afhankelijk van het product garantietermijn(en) en het fiscaalbewaarpicht van onze bonnen (7 jaar).

Delen van persoonsgegevens met derden

Koster Klokken verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Koster Klokken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Koster Klokken gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Koster Klokken gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Functionele cookies

Cookie: PHPSESSID
Oorsprong: Website
Functie: Slaat de sessietoken van een bezoeker op
Bewaartermijn: Geldig gedurende de sessie

Cookie: language
Oorsprong: Website
Functie: Onthoudt de taalkeuze van de website
Bewaartermijn: 30 dagen

Cookie: currency
Oorsprong: Website
Functie: Onthoudt de standaard valuta van de website
Bewaartermijn: 30 dagen

Cookie: __cfduid
Oorsprong: Zopim.com
Functie: Benodigd voor de chatfunctie
Bewaartermijn: 1 jaag

Cookie: cookieconsent_status
Oorsprong: Website
Functie: Onthoudt de keuze om cookies te accepteren
Bewaartermijn: 1 jaar

Analytische cookies

Cookie: AWSALB
Oorsprong: Zopim.com
Functie: Ongeclassicifeerd
Bewaartermijn: 6 dagen

Tracking/Marketing cookies

Cookie: __zlcmid
Oorsprong: Zopim.com
Functie: Cookie voor het bijhouden van paginabezoeken
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: zte#
Oorsprong: Zopim.com
Functie: Bewaard een chat ID
Bewaartermijn: Geldig gedurende de sessie

Uw rechten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koster Klokken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kosterklokken.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Koster Klokken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kosterklokken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Koster Klokken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kosterklokken.nl

Koster Klokken Horloges & Sieraden © 2023 / Algemene voorwaarden / Privacy beleid / Disclaimer
Concept & Realisatie Bureau Visueel

Mijn winkelmandje