Garantie op uw aankopen

Horloge

Op alle horloges heeft u 2 jaar garantie. Alle bij ons gekochte horloges worden geleverd met het originele geschenketui. In dit etui bevindt zich ook het originele fabrieksgarantiebewijs. Dit garantiebewijs is wereldwijd geldig. Garantie wordt verleend op het correct functioneren van het uurwerk, mits het horloge op de voorgeschreven wijze wordt gebruikt. Geen garantie wordt verleend op schade aan het horloge door invloeden van buitenaf, zoals ontstaan door stoten of vallen van het horloge of door onjuist gebruik van het horloge. Indien de batterij binnen 1 jaar na aankoop van het horloge vervangen dient te worden, zullen daarvoor geen kosten worden berekend. Ook het naar u terugsturen van het horloge zal zonder kosten gebeuren. De kosten voor het vervangen van de batterij ná het eerste jaar na aankoop worden wel aan u berekend, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken. Ook de kosten voor het terugsturen van het horloge worden u in rekening gebracht. Het naar ons opsturen van een horloge gebeurt altijd voor uw eigen rekening en risico! Waterdichte horloges dienen minimaal elke twee jaar gecontroleerd te worden op waterdichtheid. Dit dient ook te gebeuren nadat het horloge is geopend voor het vervangen van de batterij. Indien dit niet in ons eigen atelier gebeurt vervalt de garantie op de waterdichtheid van het horloge.
 

Klok

Op klokken heeft u 3 jaar garantie. Garantie wordt verleend op het correct functioneren van het uurwerk, mits de klok op de voorgeschreven wijze wordt gebruikt. Geen garantie wordt verleend op schade aan de klok door invloeden van buitenaf, zoals ontstaan door stoten of vallen van de klok of door onjuist gebruik. 
 

Barometer/hygrometer/thermometer

Op barometers heeft u 2 jaar garantie.Garantie wordt verleend op het correct functioneren van het weerinstrument, mits het instrument op de voorgeschreven wijze wordt gebruikt. Geen garantie wordt verleend op schade aan het instrument door invloeden van buitenaf, zoals ontstaan door stoten of vallen van het instrument of door onjuist gebruik.